Over Ypse

Ypse biedt adequate hulp aan mensen met psychische problemen in hun eigen omgeving. Voorbeelden van klachten waar u behandeling en/of begeleiding voor kunt krijgen zijn angsten, depressie, post traumatische stress, burn-out, obsessief compulsieve stoornis, verlies, negatief zelfbeeld en onbegrepen lichamelijke klachten.

De medewerkers van Ypse bieden hulpverlening aan mensen van alle leeftijden, met lichte en matige psychische klachten. Dat kan zijn in de vorm van individuele trajecten, groepstrainingen en/of e-health.

Eigen kracht
Ypse zet mensen zo snel mogelijk weer in hun eigen kracht door hen vaardigheden aan te leren waarmee ze hun psychische problemen kunnen hanteren en verergering van klachten kunnen voorkomen. We geven hen minimale zorg waar het kan en maximale zorg waar dat nodig is. Onze medewerkers zijn erop gericht problemen vroegtijdig te signaleren en complexe behandeling te voorkomen. En, mocht dat nodig zijn, kunnen onze medewerkers in afstemming met de huisarts doorverwijzen naar de Specialistische GGZ.

U heeft de regie en uw huisarts blijft betrokken
Dit betekent dat u samen met uw behandelaar bepaalt welke behandeling wordt ingezet en hoe behandeling er voor u uit zal zien. Tijdens de behandeling bij Ypse blijft u ook bij uw huisarts in behandeling. Uw huisarts blijft uw behandelaar m.b.t. somatische klachten, medicatie en andere medische zorg als u die nodig heeft.

Na de intake, bij beëindiging van de behandeling en wanneer het behandelplan tussentijds wijzigt ontvangt de huisarts/ verwijzer hiervan bericht. In het bericht zal de behandelaar het verloop van de behandeling, het resultaat van de behandeling en de reden van beëindiging of wijzigen van behandelplan, vermelden. Ook zal de behandelaar de huisarts informeren over het crisisplan of het terugval preventieplan en het medicatie advies als dit van toepassing is.

Behandeling bij Ypse
Uw huisarts verwijst u naar de Ypse, GB GGZ. Nadat de verwijzing is ontvangen wordt u direct ingepland bij een behandelaar voor een intakegesprek. Wachttijden voor behandeling vindt u op onze website rechtsonderin en bij veelgestelde vragen. Voordat het intakegesprek plaats vind ontvangt u inloggegevens voor het Ypse cliënt portaal van Minddistrict. In het portaal staat een vragenlijst voor u klaar. Van u wordt verwacht dat u de vragenlijst (triage) invult voor het intakegesprek. Deze vragenlijst ondersteunt u en de behandelaar bij het beslissen welke behandeling het best kan worden ingezet.

Tijdens het intakegesprek bespreekt de behandelaar uw klachten (m.b.v. de triage vragenlijst) en uw hulpvraag met u. Uw behandelaar zal tevens het belang van het eventueel betrekken van uw familie of naast betrokkenen met u bespreken. Zie ook de veelgestelde vragen. In de eerste twee gespreken (binnen 4 weken) zal de behandelaar het behandelplan met u afstemmen en indien u akkoord gaat zal de behandeling starten. Binnen de GBGGZ kunnen een aantal zorgvraagprestaties worden ingezet. De behandelaar bespreekt met u welke zorgvraagprestatie er bij uw behandeling past. Meer informatie over de prestaties vindt u bij de tarieven.

Voor de meeste behandelingen binnen de GBGGZ bestaan landelijke richtlijnen. Deze richtlijnen zijn bedoeld om de kwaliteit van behandeling te waarborgen en worden gehanteerd binnen de behandelingen bij Ypse. Ze worden samen met u afgestemd en op maat ingezet met de bedoeling dat u klachten verbeteren en uw hulpvraag beantwoord wordt. Meer informatie over de richtlijnen en zorgpaden vindt u op onze pagina Informatie over diagnose & behandeling. De meeste richtlijn behandelingen worden ondersteund met eHealth. De behandelaar stemt met u af welke eHealth modules in welke fase van de behandeling voor u in het Ypse cliënt portaal worden klaargezet.

ROM vragenlijst
Voor, tijdens en na de behandeling wordt gevraagd ROM vragenlijsten in te vullen. Dit is een andere vragenlijst dan u vooraf aan de intake hebt ingevuld. Voor meer informatie zie veelgestelde vragen.

Chronische zorg
Cliënten met een chronische psychiatrische ziekte kunnen bij Ypse terecht voor terugvalpreventie en vinger aan de pols contacten. Voor mantelzorgers en familieleden hebben wij diverse mogelijkheden om ondersteuning en informatie te geven over de problematiek van hun naasten.

Op het gebied van chronische zorg heeft Ypse een uitgebreid aanbod van onder andere individuele gesprekken, eHealth modules en het instellen en evalueren van de medicatie.

Consultatie
Wanneer een professional twijfels of vragen heeft over benaderingswijze, diagnose of klachten, kan hij telefonisch een beroep doen op diverse disciplines binnen Ypse, zoals een GGZ verpleegkundige, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog of psychiater.

Samenwerking
Ypse werkt nauw samen met uw huisarts en/of POH en Reinier van Arkel (specialistische GGZ). Ook is er een samenwerkingsverband met wijkteams in Den Bosch en welzijnsorganisatie Divers. Er zijn afspraken met de crisisdienst van Reinier van Arkel en met overige afdelingen omtrent doorverwijzen met de bedoeling om een doorverwijzing zo goed en spoedig mogelijk te laten verlopen. De zorg is zo afgestemd dat als u opgeknapt bent, maar nog lichte hulp nodig heeft bij uw huisarts/ POH of wijkteam terecht kunt en als uw klachten verslechtering, snel vervolghulp kunt krijgen bij bijvoorbeeld de crisisdienst of een van de andere afdelingen van Reinier van Arkel.
Ypse heeft ondersteuningsmogelijkheden op het gebied van preventie voor uw kinderen, overige familie en naastbetrokkenen.

Medewerkers Ypse
Onze medewerkers hebben ruime ervaring in de geestelijke gezondheidszorg, waardoor zij zelfstandig kunnen functioneren. Ze hebben ieder hun eigen achtergrond en delen hun expertise met elkaar.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Ypse

Heeft u tips of een klacht?

Om onze zorg te optimaliseren, horen we graag van u wat we nog kunnen verbeteren. Heeft u tips? Vul dan anoniem ons formulier in zodat wij u en anderen in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Contact Ypse

Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 22 000 44 (ma t/m vr 08.30u - 17.00u m.u.v. feestdagen)
Fax: 073 - 22 000 45
E-mail: info@Ypse.nl

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@Ypse.nl.

Wachttijden

Per 1 mei hanteert Ypse een aanmeldlijst. Wij plannen maximaal 3 maanden vooruit. Is er geen plek binnen die 3 maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst en krijgt u bericht zodra er plek is. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

Locatie Den Bosch - regulier: 6 wkn
Locatie Den Bosch - chronisch: 6 wkn
Locatie Zaltbommel: 5 wkn
Locatie Uden - AD(H)D: 11 wkn

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

update: 11-07-2019

Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE 's-Hertogenbosch
  • Ypse is onderdeel van Reinier van Arkel