Veelgestelde vragen

Voor wie is Ypse?
Ypse is er voor iedereen die het gevoel heeft hulp nodig te hebben. Hebt u het gevoel dat u vastloopt in uw leven? Hebt u last van angst- of paniekaanvallen? Of bent u vaak somber en prikkelbaar? Voor iedereen is er een passend aanbod van hulp.
Natuurlijk is Ypse is er ook voor de hulpverlener die advies of overleg wil.

Waarom is Ypse er?
Ypse is er om goede en specialistische zorg dichtbij u in de buurt te bieden. Uw klachten worden in een vroeg stadium herkend en u voorkomt dat uw klachten erger worden en een specialist noodzakelijk wordt.

Wat is de wachttijd voor behandeling bij Ypse?
Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, zal er een intake gepland gaan worden. Onderaan deze pagina kunt u lezen wat de wachttijd bij Ypse is. De wachttijd is mede afhankelijk van de aard van de problematiek De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Hoe helpt Ypse u?
Behandeling bij Ypse bestaat uit individuele hulpverleningscontacten of groepscontacten. Er wordt samen met u bekeken welk aanbod het beste past bij uw klachten. Daarnaast biedt Ypse vaardigheidstrainingen waarbinnen u leert wat u zelf kan doen om uw klachten te overwinnen.

Hoe lang duurt een traject bij Ypse?
Naar aanleiding van het eerste gesprek zal de hulpverlener, samen met u, een behandelplan opstellen. In het behandelplan wordt met u afgesproken welk traject zal worden ingezet en wat de behandeldoelen zijn, op welke wijze u hieraan werkt en wat de verwachte duur is.

Wat kan ik verwachten van een eerste gesprek?
Het eerste gesprek is een intakegesprek bij een van onze psychologen of verpleegkundig specialisten. Samen met u wordt er tijdens dit gesprek gekeken of uw hulpvraag ook aansluit bij het aanbod wat Ypse heeft. Eventueel kan er dan ook, samen met u, gekeken worden naar alternatieven als het aanbod niet aansluit bij uw hulpvraag. Voorafgaand aan het eerste gesprek vult u thuis via Minddistrict een vragenlijst in. De uitkomsten hiervan ondersteunen de behandelaren bij het inschatten van de juiste behandeling. U kunt naast deze lijst ook zelf de vragenlijst op de website “positieve gezondheid” invullen om een beter beeld te krijgen van uw eigen situatie.

Neem voor het eerste gesprek altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook kinderen dienen zich te kunnen legitimeren. Hiervoor mag de bijschrijving van een kind in het paspoort van de ouder gebruikt worden. De ouder dient dan wel mee te komen naar het consult.

Het eerste gesprek maakt deel uit van de behandeling. Indien u na het eerste gesprek besluit de behandeling niet te vervolgen wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Zie ook tarieven.

Mag ik iemand meenemen?
Uw behandelaar werkt graag met u en uw naasten samen. Het betrekken van een partner, familielid of een goede vriend (uw steunsysteem) bij uw behandeling kan u helpen te herstellen of terugval te voorkomen. Wij nodigen u uit om uw steunsysteem bij de behandeling te betrekken. Bij het vaststellen van uw behandelplan zal de manier waarop u uw steunsysteem wil betrekken worden afgesproken. Uiteraard is ook uw naaste van harte welkom tijdens uw intakegesprek.

Wat is het verschil tussen Ypse en de Specialistische GGZ?
Ypse biedt zorg binnen de Basis GGZ (voorheen de eerste lijn). Dit betekent dat u goede zorg krijgt, dichtbij huis, tegen goedkopere tarieven dan in de Specialistische GGZ. De zorg is korter en vaak minder intensief. Pas wanneer de hulpvraag van die mate is dat er tweedelijns zorg nodig wordt gevonden, wordt u doorverwezen naar de Specialistische GGZ, bijvoorbeeld Reinier van Arkel. Het is ook mogelijk dat u voor een na traject naar Ypse wordt verwezen door uw behandelaar bij de specialistische GGZ.

Wat is ROM?
Voor uw eerste gesprek, vragen wij u om 15 minuten eerder aanwezig te zijn i.v.m. een ROM-meting. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en is een instrument om uw klachten en gezondheid, zorgbehoefte en kwaliteit van leven te meten. Als uw behandeling is afgerond wordt een eindmeting uitgevoerd om te meten of uw klachten verbeterd zijn. De uitkomst van de twee ROM-metingen worden met elkaar vergeleken. Als u langere tijd bij Ypse in behandeling bent kan de behandelaar ook een tussenmeting met u afspreken om de voortgang te meten. De ROM- uitkomsten geven u en Ypse de mogelijk om inzichtelijk te maken of de behandeling zoals Ypse die uitvoert ook effectief is.

Uw gegevens worden anoniem -dus zonder vermelding van uw naam- aan Stichting Benchmark GGZ ter beschikking gesteld. Uw privacy is dus gewaarborgd. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit melden aan uw behandelaar. Wij stellen uw gegevens dan niet ter beschikking aan de Stichting Benchmark GGZ. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling bij ons.

Hoe weet u dat u bij Ypse in goede handen bent?
Ypse vraagt uw mening over uw behandeling of begeleiding aan het einde van uw behandeling. Dit doet Ypse middels een vragenlijst, de “CQi”. Jaarlijks organiseert Ypse een spiegelgesprek waarin een groep cliënten de kwaliteit en dienstverlening van Ypse evalueert. Ypse is keurmerkhouder Basis GGZ. Meer informatie vindt u op www.kibg.nl.

Wat zijn de kosten?
Gesprekken bij Ypse worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met bijna alle verzekeraars een contract. Uw eigen risico wordt aangesproken. Bekijk ook onze tarieven.
Indien er sprake is van een vaardigheidstraining, kunnen de kosten variëren.
Indien er sprake is van onverzekerde zorg, hanteren wij een tarief van €80,- per consult. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het NZA.
Aan preventie activiteiten zijn geen kosten verbonden.

Wat moet ik doen als ik niet naar mijn afspraak kan komen?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van te voren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €45,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken of een mail sturen naar info@ypse.nl. Ook kunt u via het berichtenportaal in Minddistrict uw behandelaar informeren.

Wat gebeurt er met de gegevens die over mij zijn vastgelegd?
De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens niet verder verwerkt mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tevens is voor de verwerking ervan de ondubbelzinnige toestemming nodig van de betrokkene.
Dit betekent dat Ypse vertrouwelijk met uw persoonlijke- en medische gegevens omgaat en deze niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

COVID-19 UPDATE CORONAVIRUS

Geachte cliënten, 

Ypse, Maatschappelijke Opvang en Reinier van Arkel volgen de ontwikkelingen nauwgezet en onderhouden contact met de GGD. Een ‘plan van aanpak COVID-19’ voor de gehele Reinier van Arkel groep is gereed. Het plan richt zich met name op het garanderen van veiligheid en basale zorg als deze bedreigd wordt door uitval van medewerkers om zo de continuïteit van zorg voor cliënten te garanderen.

Telefonische afspraak / videobellen 
Vanaf heden wordt fysiek contact zo veel mogelijk vermeden. In plaats van een afspraak bij Ypse, wordt dit een telefonische afspraak of via videobellen (in de online omgeving Minddistrict).
Uw behandelaar zal contact met u opnemen hierover.

Instructies over videobellen via Minddistrict vindt u onder de pagina E-Health

Annuleren afspraak
Als u in verband met ziekte afmeldt, brengen wij momenteel geen kosten in rekening. Geef uw afmelding zo tijdig mogelijk door.
Als u verzuimt om af te melden, kunnen wij wel kosten in rekening brengen.

Preventieve groepscursussen
Groepscursussen gaan in ieder geval tot en met maandag 6 april niet door. 
Dit geldt voor alle preventieve groepscursussen; de KOPP/KOV-cursussen en de cursussen i.s.m. het Regionaal Trainingscentrum.

Extra maatregelen
Er zijn extra maatregelen nodig om verspreiding en besmetting van het Coronavirus te voorkomen.
Graag brengen we de algemene (hygiëne)adviezen extra onder de aandacht:

– Was je handen regelmatig en grondig gedurende 20 seconden
– Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Schud geen handen 
– Houd 1,5 à 2 meter afstand van anderen
– Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Deze extra maatregelen gelden zowel voor onze cliënten en bezoekers, als voor onze medewerkers. 

Voor actuele informatie en adviezen voor COVID-19 verwijzen wij je naar het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 

Update geplaatst: 17 – 03 – 2020

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse


Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Zaltbommel
Heemstraweg West 11B
5301 PA Zaltbommel

Telefoon:    073 – 22 000 44
maandag t/m vrijdag 08:30u – 17:00u 
met uitzondering van feestdagen
Fax:             073 – 22 000 45
E-mail:        info@Ypse.nl

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.
Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Per 1 mei 2019 hanteert Ypse een aanmeldlijst. Wij plannen maximaal 3 maanden vooruit. Is er geen plek binnen die 3 maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst en krijgt u bericht zodra er plek is. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

Locatie Den Bosch – Regulier: 5 weken
Locatie Den Bosch – Chronisch: 6 weken
Locatie Zaltbommel: 5 weken
Locatie Uden – AD(H)D:  5 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 06 – 03 – 2020