Vergoedingen

Volledige vergoeding door de zorgverzekeraar
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar krijgt u uw behandeling volledig vergoed. Ypse heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars afgesloten. Klik hier voor een overzicht. Indien u 18 jaar of ouder bent, laat uw verzekeraar u wel uw Eigen Risico betalen (indien daar nog iets van open staat). Er geldt een wettelijk Eigen Risico voor elke verzekerde van 385 euro.

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek. Uw huisarts bekijkt of er sprake is van een dergelijke diagnose, evenals uw behandelaar bij Ypse.

Als er sprake is van een dergelijke diagnose, zal uw zorgverzekeraar de zorg vergoeden, mits de behandeling volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Ypse voert behandeling uit volgens de meest recente richtlijnen. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij Ypse aanmelden, voldoen aan de criteria van vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie over wel- en niet-vergoede zorg ook:
– Cirulaire van Zorgverzekeraars Nederland met overzicht van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (2018).

Gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar
Staat uw zorgverzekeraar niet in bovenstaande lijst? Indien Ypse geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u tussen de 50% en 75% van uw behandelkosten vergoed bij een naturapolis. Met een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding tussen de 85% en 100%. Houdt u hierbij rekening met uw eigen risico. Neem voor de exacte vergoeding altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Tarieven
Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ. In de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties. De onderstaande tarieven zijn maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA). Het tarief wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de afspraken die Ypse met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Basis GGZErnst van de klachtenMaximum tarief 2020
KortLicht€ 504,71
MiddelMatig€ 856,34
IntensiefErnstig€ 1.373,34
ChronischChronische stabiel€ 1.287,27
UMAMI*Ernstig, hoge complexiteit€ 2200,10
Onvolledig trajectn.v.t. **€ 219,53
Onverzekerd product consult (OVP)Per consult maximaal€ 109,76

*UMAMI is in overeenstemming met een aantal verzekeraars een extra prestatie die Ypse, evenals een aantal andere zorgaanbieders, mogen aanbieden. Uw behandelaar kan u informeren over de mogelijkheden van uw verzekering.
**De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties: (1) De verwijzer verwijst de patiënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast. (2) Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de patiënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ. (3) Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en
indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de patiënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de patiënt een andere behandelaar prefereert). Ook als u na uw eerste afspraak (intake) besluit de behandeling niet te vervolgen.

De maximumtarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen vergoed de zorgverzekeraar minimaal een deel van de aangeboden zorg. Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar indien u vragen of twijfels heeft omtrent de vergoeding.
Tijdens het eerste gesprek kijkt u samen met uw behandelaar naar uw hulpvraag (zorgvraagzwaarte) en welke prestatie hier het best bij aansluit. Deze prestatie wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar tenzij het behandelplan tussentijds in overleg met u wordt aangepast.

Komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar, omdat uw hulpvraag onder onverzekerde zorg valt dan is het mogelijk om uw zorg zelf te betalen.
De kosten indien u zelf betaalt bedragen 85 euro per consult. Per consult is er 45 minuten contacttijd tussen u en uw behandelaar.
Let wel op, dergelijke rekeningen kunnen niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van tevoren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €45,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

CORONAVIRUS

Geachte cliënten,

Ypse, Maatschappelijke Opvang en Reinier van Arkel volgen de richtlijnen van AKWA GGZ en het RIVM.

Afspraak  
In een aantal gevallen worden cliënten weer gezien op de praktijk. De maatregelen van het RIVM worden in acht genomen. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Videobellen
Instructies over videobellen via Minddistrict vindt u onder de pagina E-Health.

Preventieve groepscursussen
Preventieve cursussen worden hervat. De maatregelen van het RIVM worden in acht genomen.

Maatregelen
Graag brengen we de algemene adviezen  onder de aandacht:

– Houd 1,5 meter afstand van anderen
– Was vaak uw handen
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts

Deze extra maatregelen gelden zowel voor onze cliënten, als voor onze medewerkers.

Voor actuele informatie en adviezen voor COVID-19 verwijzen wij je naar het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Update geplaatst: 02 – 07 – 2020

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Ypse
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Zaltbommel
Heemstraweg West 11 B
5301 PA Zaltbommel

Telefoon                          073 – 22 000 44
Fax                                   073 – 22 000 45
E-mail                              info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Per 1 mei 2019 hanteert Ypse een aanmeldlijst. Wij plannen maximaal drie maanden vooruit. Is er geen plek binnen drie maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst en krijgt u bericht zodra er plek is. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

In verband met de corona maatregelen zullen intakes in overleg via videobellen of op locatie plaats vinden.

Locatie ‘s-Hertogenbosch

– Regulier:      5 weken

– Jeugd:          6 weken

– Chronisch:    8 weken

Locatie Zaltbommel

– Regulier:      6 weken

– Chronisch:   5 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 01 – 09 – 2020