Vergoedingen

Volledige vergoeding door de zorgverzekeraar
Indien wij een contract hebben met uw zorgverzekeraar krijgt u uw behandeling volledig vergoed. Ypse heeft een contract met de meeste zorgverzekeraars afgesloten. Klik hier voor een overzicht. Indien u 18 jaar of ouder bent, laat uw verzekeraar u wel uw Eigen Risico betalen (indien daar nog iets van open staat). Er geldt in 2018 een Eigen Risico voor elke verzekerde van 385 euro.

Uw zorgverzekeraar vergoedt alleen als er sprake blijkt te zijn van een diagnose volgens het handboek diagnostiek. Uw huisarts bekijkt of er sprake is van een dergelijke diagnose, evenals uw behandelaar bij Ypse.

Als er sprake is van een dergelijke diagnose, zal uw zorgverzekeraar de zorg vergoeden, mits de behandeling volgens de richtlijnen wordt uitgevoerd. Ypse voert behandeling uit volgens de meest recente richtlijnen. Onze ervaring is dat het overgrote deel van de klachten waarmee mensen zich bij Ypse aanmelden, voldoen aan de criteria van vergoeding. Neem bij twijfel altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Zie voor meer informatie over wel- en niet-vergoede zorg ook:
– Cirulaire van Zorgverzekeraars Nederland met overzicht van therapieën die voor vergoeding in aanmerking komen (2018).

Gedeeltelijke vergoeding door de zorgverzekeraar
Staat uw zorgverzekeraar niet in bovenstaande lijst? Indien Ypse geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten krijgt u tussen de 50% en 75% van uw behandelkosten vergoed bij een naturapolis. Met een restitutiepolis ontvangt u een vergoeding tussen de 85% en 100%. Houdt u hierbij rekening met uw eigen risico. Neem voor de exacte vergoeding altijd contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Tarieven
Wanneer bij u sprake is van een psychische stoornis, kunt u behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ. In de Generalistische Basis GGZ wordt gewerkt met zogenoemde prestaties. Dit zijn zorgpakketten waaruit u alle benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties. De onderstaande tarieven zijn maximum tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit (NZA). Het tarief wat in rekening wordt gebracht is afhankelijk van de afspraken die Ypse met uw zorgverzekeraar heeft gemaakt.

Basis GGZErnst van de klachtenMaximum tarief 2019
KortLicht€ 507,62
MiddelMatig€ 864,92
IntensiefErnstig€ 1.356,25
ChronischChronische stabiel€ 1.251,70
UMAMI*Ernstig, hoge complexiteit€ 2161,20
Onvolledig trajectn.v.t. **€ 207,19
Onverzekerd product consult (OVP)Per consult maximaal€ 105,25

*UMAMI is in overeenstemming met een aantal verzekeraars een extra prestatie die Ypse, evenals een aantal andere zorgaanbieders, mogen aanbieden. Uw behandelaar kan u informeren over de mogelijkheden van uw verzekering.
**De behandelaar dient deze prestatie in rekening te brengen in drie situaties: (1) De verwijzer verwijst de patiënt naar een behandelaar in de basis GGZ, maar de behandelaar stelt geen DSM-stoornis vast. (2) Er wordt vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) geconcludeerd dat de patiënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ. (3) Vroegtijdig (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en
indirecte patiëntgebonden tijd) wordt de behandeling door de patiënt afgebroken (bijvoorbeeld omdat de patiënt een andere behandelaar prefereert). Ook als u na uw eerste afspraak (intake) besluit de behandeling niet te vervolgen.

De maximumtarieven zijn van toepassing op consumenten waarvan de ziektekostenverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen vergoed de zorgverzekeraar minimaal een deel van de aangeboden zorg. Neem altijd contact op met uw zorgverzekeraar indien u vragen of twijfels heeft omtrent de vergoeding.
Tijdens het eerste gesprek kijkt u samen met uw behandelaar naar uw hulpvraag (zorgvraagzwaarte) en welke prestatie hier het best bij aansluit. Deze prestatie wordt in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar tenzij het behandelplan tussentijds in overleg met u wordt aangepast.

Komt u niet in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekeraar, omdat uw hulpvraag onder onverzekerde zorg valt dan is het mogelijk om uw zorg zelf te betalen.
De kosten indien u zelf betaalt bedragen 85 euro per consult. Per consult is er 45 minuten contacttijd tussen u en uw behandelaar.
Let wel op, dergelijke rekeningen kunnen niet ingediend worden bij uw zorgverzekeraar.

Bent u verhinderd?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van tevoren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €45,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Meer over Ypse

Ypse Quotes

Quotes

‘Fijn om mensen te leren kennen die een vergelijkbare ervaring hebben. De begeleiding was goed’.

‘Zorg op maat. Op mijn eigen tempo herstellen en aangeven’.

‘Fijne, gemoedelijke sfeer, en fijn om te merken dat mijn begeleider/behandelaar ook gewoon een mens is’.

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Zaltbommel
Heemstraweg West 11b
5301 PA Zaltbommel

Telefoon: 073 – 22 000 44 (ma t/m vr 08.30u – 17.00u m.u.v. feestdagen)
Fax: 073 – 22 000 45
E-mail: info@Ypse.nl

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@Ypse.nl.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Per 1 mei hanteert Ypse een aanmeldlijst. Wij plannen maximaal 3 maanden vooruit. Is er geen plek binnen die 3 maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst en krijgt u bericht zodra er plek is. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

Locatie Den Bosch – regulier: 5 wkn
Locatie Den Bosch – chronisch: 8 wkn
Locatie Zaltbommel: 5 wkn
Locatie Uden – AD(H)D:  8 wkn

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

update: 03-09-2019