Veelgestelde vragen

Voor wie is Ypse?
Hebt u het gevoel dat u vastloopt in uw leven? Hebt u last van angst- of paniekaanvallen? Of bent u vaak somber en prikkelbaar? Iedereen kent wel een deze gevoelens. Het wordt pas een probleem als ze lang aanhouden, als u in het dagelijks leven situaties gaat vermijden of als u daardoor geen energie voor leuke dingen meer heeft. Dan is Ypse er voor u. Maar Ypse is er ook voor de hulpverlener die advies wil.

Waarom is Ypse er?
Ypse is er om goede en specialistische zorg dichtbij u en/of uw huisartsenpraktijk te bieden. Uw klachten worden in een vroeg stadium herkend en u voorkomt een bezoek aan de specialist of dat uw klachten erger worden.

Hoe helpt Ypse u?
Ypse houdt vlakbij de huisartsenpraktijk spreekuur voor een individueel contact. In dit individuele contact wordt met u afgesproken hoeveel contactenmomenten geadviseerd is. Er wordt samen met u bekeken welk aanbod het beste past bij uw klachten. Daarnaast biedt Ypse vaardigheidstrainingen waarbinnen u leert wat u zelf kan doen om uw klachten te overwinnen.

Wat is de wachttijd voor behandeling bij Ypse?
Nadat wij de verwijzing hebben ontvangen, wordt er meteen een afspraak gepland. Na ontvangst van uw verwijzing, plannen wij uw intakegesprek. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling. De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wat kan ik verwachten van een eerste gesprek?
Het eerste gesprek is een intakegesprek bij een van onze psychologen of verpleegkundig specialisten. Samen met u wordt er tijdens dit gesprek gekeken of uw hulpvraag ook aansluit bij het aanbod wat Ypse heeft. Eventueel kan er dan ook, samen met u, gekeken worden naar alternatieven als het aanbod niet aansluit bij uw hulpvraag. Voorafgaand aan het eerste gesprek vult u thuis via Minddistrict een triage instrument in. De uitkomsten hiervan ondersteunen de behandelaren bij het inschatten van de juiste behandeling.

Neem voor het eerste gesprek altijd een geldig legitimatiebewijs mee. Ook kinderen dienen zich te kunnen legitimeren. Hiervoor mag de bijschrijving van een kind in het paspoort van de ouder gebruikt worden. De ouder dient dan wel mee te komen naar het consult.

Het eerste gesprek maakt deel uit van de behandeling. Indien u na het eerste gesprek besluit de behandeling niet te vervolgen wordt een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht bij uw zorgverzekeraar. Zie ook tarieven.

Wat is ROM?
Voor uw eerste gesprek, vragen wij u om 15 minuten eerder aanwezig te zijn i.v.m. een ROM-meting. ROM staat voor Routine Outcome Monitoring en is een instrument om uw klachten en gezondheid, zorgbehoefte en kwaliteit van leven te meten. Als uw behandeling is afgerond wordt een eindmeting uitgevoerd om te meten of uw klachten opgeklaard zijn. De uitkomst van de twee ROM-metingen worden met elkaar vergeleken. Als u langere tijd bij Ypse in behandeling bent kan de behandelaar ook een tussenmeting met u afspreken om de voortgang te meten.

Uw gegevens worden anoniem -dus zonder vermelding van uw naam- aan Stichting Benchmark GGZ ter beschikking gesteld. Uw privacy is dus gewaarborgd. Indien u bezwaar heeft, kunt u dit melden aan uw behandelaar. Wij stellen uw gegevens dan niet ter beschikking aan de Stichting Benchmark GGZ. Dit heeft uiteraard geen gevolgen voor uw behandeling bij ons.

Wat zijn de kosten?
Gesprekken bij Ypse worden vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met bijna alle verzekeraars een contract. Uw eigen risico wordt aangesproken. Bekijk ook onze tarieven.

Indien er sprake is van een vaardigheidstraining, kunnen de kosten variëren. 

Indien er sprake is van onverzekerde zorg, hanteren wij een tarief van €80,- per consult. In overeenstemming met de richtlijnen van het NZA.


Wat moet ik doen als ik niet naar mijn afspraak kan komen?
Indien u verhinderd bent, dient u dit minstens 24 uur (één dag) van te voren telefonisch te melden. Als u niet of niet tijdig annuleert, brengen wij €45,- aan kosten in rekening. Deze kosten kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij afwezigheid van het secretariaat kunt u het antwoordapparaat inspreken.

Hoe lang duurt een traject bij Ypse?
Naar aanleiding van het eerste gesprek zal de medewerker, samen met u, een behandelplan opstellen. In het behandelplan wordt met u afgesproken welk traject zal worden ingezet en wat de behandeldoelen zijn en op welke wijze u hieraan werkt.

Wat is het verschil tussen Ypse en de Specialistische GGZ?
Ypse biedt zorg binnen de Basis GGZ (voorheen de eerste lijn). Dit betekent dat u goede zorg krijgt, dichtbij huis, tegen goedkopere tarieven dan in de Specialistische GGZ. Er zal dan ook geen Diagnose Behandeling Combinatie geopend worden. Pas wanneer de hulpvraag van die mate is dat er tweedelijns zorg nodig wordt gevonden, wordt u doorverwezen naar de Specialistische GGZ, bijvoorbeeld Reinier van Arkel.

Wat gebeurt er met de gegevens die over mij zijn vastgelegd?

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens niet verder verwerkt mogen worden op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Tevens is voor de verwerking ervan de ondubbelzinnige toestemming nodig van de betrokkene.
Dit betekent dat Ypse vertrouwelijk met uw persoonlijke- en medische gegevens omgaat en deze niet zonder uw toestemming mag verstrekken aan derden.

Stuur door
  1. *
*Verplichte velden
Deel op

Meer over Ypse

Heeft u tips of een klacht?

Om onze zorg te optimaliseren, horen we graag van u wat we nog kunnen verbeteren. Heeft u tips? Vul dan anoniem ons formulier in zodat wij u en anderen in de toekomst nog beter kunnen helpen.

Contact Ypse

Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE 's-Hertogenbosch

Telefoon: 073 - 22 000 44 (ma t/m vr 08.30u - 17.00u m.u.v. feestdagen)
Fax: 073 - 22 000 45
E-mail: info@Ypse.nl

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen naar info@Ypse.nl.

Wachttijden

Per 1 mei hanteert Ypse een aanmeldlijst. Wij plannen maximaal 3 maanden vooruit. Is er geen plek binnen die 3 maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst en krijgt u bericht zodra er plek is. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

Locatie Den Bosch - regulier: 6 wkn
Locatie Den Bosch - chronisch: 6 wkn
Locatie Zaltbommel: 5 wkn
Locatie Uden - AD(H)D: 11 wkn

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

update: 11-07-2019

Ypse
Kooikersweg 203E
5223 KE 's-Hertogenbosch
  • Ypse is onderdeel van Reinier van Arkel