Kwaliteit van Ypse

Ypse heeft kwaliteit hoog in het vaandel. Ypse spant zich dan ook continu in om de kwaliteit te waarborgen. Hieronder leest u meer over hoe Ypse dit doet.

                                        Keurmerk Basis GGZ
keurmerk BGGZOok voor 2020 heeft Ypse weer het Keurmerk Basis GGZ behaald!

In 2016 behaalde Ypse voor het eerst het Keurmerk Basis GGZ, een eenduidig kenmerk voor kwaliteit in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
Het keurmerk is ontwikkeld in samenspraak met belanghebbenden in de GGZ. Het biedt een centraal platform voor de dialoog over kwaliteit en doelmatigheid in de Basis GGZ, jaagt veranderingen aan en maakt kwaliteitsverbeteringen inzichtelijk – betere mentale zorg (h)erkennen we samen. Zorgaanbieders kunnen met het keurmerk laten zien dat ze zich extra inspannen om de juiste zorg op het juiste moment te leveren.
Cliënten, andere zorgverleners en zorgverzekeraars kunnen bij GBGGZ aanbieders met het Keurmerk Basis GGZ er van uitgaan dat bij deze zorgaanbieder:

  • De werkwijze transparant is en er samen wordt gewerkt met GGZ ketenpartners
  • Volgens gestructureerde methoden generalistisch wordt behandeld
  • Het gebruik van e-Health toepassingen wordt gestimuleerd en bij alle cliënten wordt overwogen
  • Continu wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg.


‘Het Gouden Randje’
In 2019 ontving Ypse ‘Het Gouden Randje’ als ‘Meest gewaardeerde Keurmerkdragers’. Ypse spant zich bovengemiddeld in om cliëntervaring te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces.

Ypse verantwoordt jaarlijks waarom zij het Keurmerk Basis GGZ voor het aankomende jaar mogen dragen.

Kwaliteitsstatuut
Per 1 januari 2017 dienen alle aanbieders van Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ binnen de zorgverzekeringswet te beschikken over een kwaliteitsstatuut. Ook Ypse heeft een eigen kwaliteitsstatuut waarin de kwaliteit en verantwoording beschreven worden. Meer informatie over de statuten van Ypse vindt u in:

Goedgekeurde kwaliteitsstatuut
Uitgebreide kwaliteitsstatuut
Professioneel statuut

Spiegelgesprekken
Een spiegelgesprek is een luistersessie waarin professionals horen wat een groep cliënten te vertellen heeft over de dienstverlening van Ypse. Dit gebeurt onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. De toehoorders bestaan uit alle medewerkers van Ypse. Hieronder vindt u het meest recente verslag van het spiegelgesprek dat bij Ypse heeft plaatsgevonden.

Spiegelgesprek 2019

Rapportcijfer CQ-Index cliënttevredenheid Ypse: 8,4
We vinden het belangrijk dat u inzicht heeft in hoe mensen Ypse beoordelen. We nemen daarom aan het einde van de behandeling een vragenlijst af, om te bepalen hoe de gesprekken ervaren zijn. De vragenlijst die we afnemen is de CQ-Index, deze vragenlijst wordt ook door andere aanbieders afgenomen bij cliënten zodat we de gemiddelde resultaten eerlijk kunnen vergelijken. 

Resultaten cliëntervaringen CQ-Index 2019
Onze scores:

  • Bejegening (1-5):                                                   4,87
  • Bereikbaarheid behandelaar (1-5):                        4,63
  • Samen beslissen (1-5):                                           4,34
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten (1-5):  4,51
  • Uitvoering behandeling (1-5):                                3,90
  • Rapportcijfer (0-10):                                               8,4

Tevens vragen wij welk rapportcijfer u de behandeling zou geven en of u deze behandeling aan iemand anders zou aanraden.
De nettopromotorscore is 37%. Dat is een hoge score, wat betekent dat Ypse door cliënten aanbevolen wordt als uitstekende zorgaanbieder.

De volgende opmerkingen werden gemaakt door cliënten:

“Ik vond het fijn dat je zelf inspraak had. De behandeling was op maat. Er werd geluisterd, in gesprek gegaan, maar vooral werd je zelf aan het denken gezet.”

“De exposure bij de bushalte was doorslaggevend. Deze mogelijkheid binnen de behandeling onderscheidt Ypse van andere hulpverleners in deze branche. Enorm dankbaar :-).”

Meer over Ypse

Ypse Quotes

CORONAVIRUS

Geachte cliënten,

Ypse, Maatschappelijke Opvang en Reinier van Arkel volgen de richtlijnen van AKWA GGZ en het RIVM.

Afspraak  
In een aantal gevallen worden cliënten weer gezien op de praktijk. De maatregelen van het RIVM worden in acht genomen. U ontvangt hierover persoonlijk bericht.

Videobellen
Instructies over videobellen via Minddistrict vindt u onder de pagina E-Health.

Preventieve groepscursussen
Preventieve cursussen worden hervat. De maatregelen van het RIVM worden in acht genomen.

Maatregelen
Graag brengen we de algemene adviezen  onder de aandacht:

– Houd 1,5 meter afstand van anderen
– Was vaak uw handen
– Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
– Gebruik papieren zakdoekjes
– Blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts

Deze extra maatregelen gelden zowel voor onze cliënten, als voor onze medewerkers.

Voor actuele informatie en adviezen voor COVID-19 verwijzen wij je naar het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Update geplaatst: 02 – 07 – 2020

ypse-folders-en-telefoon_default

Contact Ypse

Ypse hoofdlocatie
Gezondheidscentrum West
Kooikersweg 203 E
5223 KE ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Bethaniestraat
Bethaniestraat 10
5211 LJ ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Orthenseweg
Orthenseweg 56
5212 XC ‘s-Hertogenbosch

Bezoekadres locatie Zaltbommel
van Heemstraweg West 11 B
5301 PA Zaltbommel

Telefoon  073 – 22 000 44
Fax           073 – 22 000 45
E-mail      info@ypse.nl

Ypse is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren. Met uitzondering van feestdagen.

Buiten kantooruren kunt u, in het geval van crisis, contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Voor niet dringende zaken kunt u de voicemail inspreken of een e-mail sturen.

ypse-foto10_default

Wachttijden

Wij plannen een intake maximaal drie maanden vooruit. Is er geen plek binnen drie maanden dan plaatsen wij u op onze aanmeldlijst. De ervaringsdeskundige neemt met u contact op om de eventuele wachttijd te overbruggen. Na de intake is er geen wachttijd voor de start van de behandeling.

In verband met de corona maatregelen zullen intakes in overleg via videobellen of op locatie plaats vinden.

Locatie ‘s-Hertogenbosch

– Regulier:      18 weken

– Jeugd:          18 weken

– Chronisch:     7 weken

Locatie Zaltbommel

– Chronisch:     8 weken

De wachttijd is niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met Ypse of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Update geplaatst: 01-12-2020